เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2561 เจียงซูหิดาได้ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟ

January 23, 2019

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2561 เจียงซูหิดาได้ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟ
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2561 เจียงซูหิดาได้ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟ