เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 จูไห่ YIDA ดำเนินการเรียนรู้เรื่องเยาวชนสำหรับการผลิตเพื่อความปลอดภัย

April 19, 2018

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 จูไห่ YIDA ดำเนินการเรียนรู้เรื่องเยาวชนสำหรับการผลิตเพื่อความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 จูไห่ YIDA ดำเนินการเรียนรู้เรื่องเยาวชนสำหรับการผลิตเพื่อความปลอดภัย