เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2018 JIANGSU YIDA ประสบความสำเร็จในพิธีลงนามจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีเธอร์กับ BASF

January 23, 2019

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2018 JIANGSU YIDA ประสบความสำเร็จในพิธีลงนามจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีเธอร์กับ BASF
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2018 JIANGSU YIDA ประสบความสำเร็จในพิธีลงนามจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีเธอร์กับ BASF