เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 YIDA Chemical เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของการเคลือบสีผงเคมีภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของขยะมูลฝอย

November 20, 2018

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 YIDA Chemical เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของการเคลือบสีผงเคมีภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของขยะมูลฝอย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 YIDA Chemical เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของการเคลือบสีผงเคมีภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของขยะมูลฝอย