เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมถึงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 YIDA Chemical ได้ผ่านการตรวจสอบอย่าง 'ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001' อีกครั้ง

November 20, 2018

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมถึงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 YIDA Chemical ได้ผ่านการตรวจสอบอย่าง 'ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001' อีกครั้ง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมถึงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เจ้อเจียงซูโจวซีเคียวริตี้ส์ได้เข้ามาตรวจสอบ ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001 อีกครั้ง