เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019, BASF เยอรมนีเข้าเยี่ยมชม JILIN YIDA CHEMICAL CO., LTD

August 28, 2019

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019, BASF เยอรมนีเข้าเยี่ยมชม JILIN YIDA CHEMICAL CO., LTD
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019, BASF เยอรมนีเข้าเยี่ยมชม JILIN YIDA CHEMICAL CO., LTD